Lindqvist Byggkonsult är en ledande aktör i Jönköping som erbjuder sina uppdragsgivare, privata som offentliga, kvalificerade ingenjörstjänster inom byggsektorn.

 • 3D-Projektering

  3D-Projektering

  Om en bild säger mer än 1000 ord så säger en 3D-modell mer än 1000 bilder.

  MER OM 3D-PROJEKTERING
 • Byggkonstruktion

  Byggkonstruktion

  Vi utför statiska beräkningar och upprättar konstruktionsritningar.

  MER OM BYGGKONSTUKTION
 • Kalkyl– och byggberäkningar

  Kalkyl– och byggberäkningar

  Vi erbjuder såväl budgetkalkyleringar före projektering som kalkylstöd till entreprenörer.

  Mer om Kalkyl– och byggberäkningar
 • Besiktningar

  Besiktningar

  Besiktning handlar om att du som kund ska få en fackmannamässig kontroll av entreprenaden.

  Mer om besiktningar
 • Kontrollansvarig, enligt PBL

  Kontrollansvarig, enligt PBL

  Som kontrollansvarig garanterar vi att byggherrens kontroll av projektet fungerar.

  Mer om kontrollansvarig
 • Byggledning

  Byggledning

  Byggledning innebär att vi hjälper dig med administrationen av ett pågående byggprojekt.

  Mer om byggledning
 • Energiberäkning

  Energiberäkning

  Idag ställs det allt högre krav på att det som byggs energiberäknas.

  Mer om energiberäkning
 • Prefab

  Prefab

  Vi hjälper er att producera tillverknings- och monteringsritningar för prefabricerade byggelement.

  MER OM PREFABTJÄNSTER
 • 1

  Kontor

  13

  Anställda

  29

  Högskoleår

  27

  Koppar kaffe/dag